Kommende konserter

Kommende konserter med Oslo Veterankor:

Det ble holdt en konsert på Voksenåsen konferansesenter den 18. mars 2023 for å markere korets 10-årsjubileum.
Informasjon om fremtidige konserter kommer så snart vår nye dirigent er ansatt og planene for 2023 er lagt.