Kommende konserter

Kommende konserter med Oslo Veterankor:

Vi holder en julekonsert i Den amerikanske kirken (The American Lutheran Congregation) i Oslo den 11. desember 2022.

Det er planlagt en konsert på Voksenåsen den 18. mars 2023 for å markere korets 10-årsjubileum.

Nærmere opplysninger kommer senere.