Korets første dirigent, Ida Baalsrud

Korets dirigent helt fra starten i 2013 til hun ble pensjonist i mars 2023 var Ida Baalsrud.

Ida har kandidateksamen fra Norges Musikkhøyskole med fiolin som hovedinstrument, og hovedfag i korledelse fra samme sted. Hun har de senere år vært dirigent og korleder for Asker Bel Canto og Oslo Veterankor, og har tidligere blant annet vært dirigent for Con Amore, Hospice Lovisenberg personalkor, Rause røster, Vestkantkoret og Den Norske Homofonien av 1990. Hun arrangerer og komponerer sanger for kor.

I 2019 ble Ida hyllet for sin innsats som kordirigent!

Ida dirigerte sitt første kor, Vestkantkoret, allerede i 1979. Den 12. desember 2019 hadde Asker Bel Canto og Oslo Veterankor felles julekonsert i Vardåsen kirke, og overrasket Ida med diplom og 40-års medalje fra Norges Korforbund.

Ida 40 år som kordirigent