Vi søker ny dirigent!

Har du lyst til å gjøre oss til landets beste veterankor?

Vår dirigent siden 2013, Ida Baalsrud, går av med pensjon.

Vi søker derfor en dirigent med tålmodighet og humoristisk sans som kan lede, inspirere og jobbe langsiktig med erfarne godt voksne korister med ambisjoner. Vi ønsker samtidig effektive øvelser.

Oslo Veterankor har for tiden 22 sangere med lang korerfaring – derav navnet vårt. 

Korets repertoar har stor sjangerbredde og spenner fra kirkemusikk til drikkeviser, både a cappella og med instrumentalakkompagnement.

Vi søker en dirigent som har ambisjoner på våre vegne og som:

  • har relevant musikkfaglig utdanning med vekt på direksjon og stemmebruk
  • har klaverkompetanse, og god oversikt over aktuelt repertoar
  • har bred kontaktflate mot mulige musikalske samarbeidspartnere

Du må kjenne ditt materiale og finne relevant repertoar i samarbeid med korets styre.

Synes du dette er interessant, hører vi med glede fra deg.

Du kan lese mer på korets hjemmeside: www.osloveterankor.no  eller på Facebook: www.facebook.com/OsloVeterankor/

Vi øver hver tirsdag fra 17.15 til 19.45 på Edvard Munch videregående skole i Oslo. Vi holder to heldagsseminar i året, arrangerer årlig to konserter og gjerne noen mindre opptredener i tillegg. Annet hvert år prøver vi å få til en korreise.

Koret er medlem av Norges Korforbund. Stillingen honoreres etter Creos retningslinjer.

Vi tar sikte på å ha en ny dirigent på plass i mars 2023.

For spørsmål og mer informasjon ta kontakt med styreleder Tom Ekeli på e-post: tomekeli@online.no eller telefon 474 00 181.

Søknad med CV sendes styreleder innen 26. september.

Du kan laste ned denne annonsen her: Stillingsannonse - Oslo Veterankor